Školenie vodičov KKV

Vodiči profesionáli

Aby mohli vodiči plniť nové požiadavky vyplývajúce z rozvoja trhu cestnej dopravy, musia sa pravidlá spoločenstva uplatňovať na všetkých vodičov. Stanovenie nových pravidiel je zamerané na to, aby kvalifikácia vodiča bola štandardom, ktorý bude zabezpečovať prístup k výkonu jeho povolania. Minimálne požiadavky na základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik sa týkajú bezpečnostných pravidiel, ktoré musia byť dodržiavané pri jazde: vývoj defenzívneho štýlu jazdy – predvídanie nebezpečenstva a branie ohľadu na iných účastníkov cestnej premávky, popri správnej technike riadenia vozidla, racionálnej spotreby paliva, bude mať kladný dopad na spoločnosť.

Zákon č. 280/2006 Z. z. nadobudol účinnosť od 1.9.2006 a vymedzil povinnosti a práva pre vodičov z hľadiska základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku na základe implementovania Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. Júla 2003

V zmysle zákona č. 280/2006 Z. z. delíme kurzy podľa vodičského oprávnenia na kurzy osobnej dopravy alebo nákladnej dopravy.

Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku sa vzťahuje na vodičov vozidiel :

– nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C1, C+E, C1+E,

– osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D1, D+E, D1+E,

Bližšie informácie nájdete na www.kkv.sk

Kurz pravidelného výcviku vodičov – 35 hodín
Základný kurz výcviku vodičov – 140 hodín

Pozor! Neodkladajte absolvovanie kurzu na poslednú chvíľu! Už teraz vydanie kvalifikačnej karty trvá 30 dní!

Kurzy vykonávame :

Pezinok, Šancová 10, / 100 m vyše Slov. Sporiteľne/